Džamija Pridvorica

U džematu Borač obnavlja se džamija nacionalni spomenik BiH.
Komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine džamiju u Pridvorici i kompleks oko nje početkom 2013. godine proglasila je nacionalnim spomenikom. Ne zna se tačno kada je džamija izgrađena, ali se prema načinu gradnje može smjestiti u drugu polovinu XIX vijeka. Pripadala je tipu jednoprostornih džamija sa natkrivenim sofama i kamenom munarom. Džamija u Pridvorici kod Gacka je potpuno porušena u ratu 1992-1995. godine

Donacija za obnovu džamije u Pridvorici - Borač

Vašim opredjeljenjem da podržite ovu inicijativu, svrstali ste se u red onih koji svojim doprinosom direktno potpomažu misiju i rad Islamske zajednice, stvarnog baštinika ukupnog identiteta Bošnjaka u Hercegovini. S potrebom da ukažemo na činjenicu kako je vjerski život u RS-u svojevrstan doprinos procesu održivog povratka Bošnjaka u ove krajeve, ustvari ističemo da je Vaša pomoć i podrška time svekoliko vrijednija i značajnija. Uplata donacija za obnovu džamije u Pridvorici moguća je posredstvom žiro-računa Medžlisa IZ-e Gacko:

Žiro račun - BAM

Svrha uplate: Obnova džamije u Pridvorici - Borač

Korisnik (primaoc uplate): Medžlis Islamske zajednice Gacko

Broj računa za uplate u Bosni i Hercegovini: 5517002211370614

(UniCredit Bank AD Banja Luka)

Žiro račun - EUR

Svrha uplate: Obnova džamije u Pridvorici - Borač

Korisnik (primaoc uplate): Medžlis Islamske zajednice Gacko

Broj računa za inostrane-uplate: SWIFT: BLBABA22;
IBAN: BA39 5517 0048 1137 1030  (EUR);

UniCredit Bank AD Banja Luka, ul. Marije Bursac 7, BA-78000 Banja Luka

El-Bekare, 261

"Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna."

©2020 Džamija Pridvorica - Džemat Borač. All Rights Reserved. Designed By @ Dinno

Search